k.ú.: 636487 - Habřina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569992 - Habřina NUTS5 CZ0521569992
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52054 - Smiřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 4943
orná půda 328 3745900
zahrada 130 136231
travní p. 167 561653
lesní poz 182 1123439
vodní pl. nádrž umělá 2 15119
vodní pl. tok přirozený 16 35351
vodní pl. tok umělý 1 5783
zast. pl. společný dvůr 2 87
zast. pl. zbořeniště 2 2916
zast. pl. 161 87331
ostat.pl. jiná plocha 97 50175
ostat.pl. manipulační pl. 7 13195
ostat.pl. neplodná půda 39 52752
ostat.pl. ostat.komunikace 97 160218
ostat.pl. pohřeb. 2 3060
ostat.pl. silnice 17 53511
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5795
ostat.pl. zeleň 16 29969
Celkem KN 1268 6087428
Par. DKM 983 4528755
Par. KMD 285 1558673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 98
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 26
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 3
Celkem BUD 154
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 3
LV 285
spoluvlastník 374

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2018
DKM-KPÚ 1:1000 13.11.2014
KMD 1:1000 17.07.2014 15.11.2018
S-SK GS 1:2880 1840 13.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.09.2020 06:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička