k.ú.: 636479 - Habry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 29.03.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2511 9157364
zahrada 348 180157
ovoc. sad 14 13960
travní p. 1387 1316320
lesní poz 330 1675400
vodní pl. nádrž přírodní 1 895
vodní pl. nádrž umělá 10 21165
vodní pl. rybník 9 172163
vodní pl. tok přirozený 50 18778
vodní pl. tok umělý 442 47974
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 29 7088
zast. pl. 653 221154
ostat.pl. jiná plocha 196 149475
ostat.pl. manipulační pl. 94 134915
ostat.pl. neplodná půda 51 26770
ostat.pl. ostat.komunikace 222 214182
ostat.pl. pohřeb. 3 8998
ostat.pl. silnice 58 228392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17947
ostat.pl. zeleň 3 2795
Celkem KN 6416 13615911
PK 3 237021
GP 14 226707
Celkem ZE 17 463728
Par. KMD 6416 13615911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 285
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 597
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 820
spoluvlastník 1464

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 03.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 02.04.2020 08:17

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.