k.ú.: 636479 - Habry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 13.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2512 9157753
zahrada 347 180157
ovoc. sad 14 13960
travní p. 1387 1316320
lesní poz 330 1675400
vodní pl. nádrž přírodní 1 895
vodní pl. nádrž umělá 10 21165
vodní pl. rybník 9 172163
vodní pl. tok přirozený 50 18778
vodní pl. tok umělý 442 47974
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 29 7088
zast. pl. 651 220765
ostat.pl. jiná plocha 196 149475
ostat.pl. manipulační pl. 94 134915
ostat.pl. neplodná půda 51 26770
ostat.pl. ostat.komunikace 222 214182
ostat.pl. pohřeb. 3 8998
ostat.pl. silnice 58 228392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17947
ostat.pl. zeleň 3 2795
Celkem KN 6414 13615911
PK 3 237021
GP 14 226707
Celkem ZE 17 463728
Par. KMD 6414 13615911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 285
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 595
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 822
spoluvlastník 1463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 03.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 19.10.2019 09:30

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.