k.ú.: 636479 - Habry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 12.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2511 9157364
zahrada 351 180107
ovoc. sad 14 13960
travní p. 1387 1316320
lesní poz 330 1675400
vodní pl. nádrž přírodní 1 895
vodní pl. nádrž umělá 10 21165
vodní pl. rybník 9 172163
vodní pl. tok přirozený 50 18778
vodní pl. tok umělý 442 47974
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 29 7088
zast. pl. 652 221170
ostat.pl. jiná plocha 197 149475
ostat.pl. manipulační pl. 94 134915
ostat.pl. neplodná půda 51 26770
ostat.pl. ostat.komunikace 223 214216
ostat.pl. pohřeb. 3 8998
ostat.pl. silnice 58 228392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17947
ostat.pl. zeleň 3 2795
Celkem KN 6420 13615911
PK 3 237021
GP 14 226707
Celkem ZE 17 463728
Par. KMD 6420 13615911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 285
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 88
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 598
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 820
spoluvlastník 1463

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 03.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 14.08.2020 02:49

Aktuality

13.08.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

11.08.2020
Zeměměřický úřad nahrazuje mapové aplikace Geoprohlížeč, Geoprohlížeč pro mobilní zařízení, Archivní mapy, Archiv LMS a Analýzy výškopisu novými aplikacemi, jednotnými z pohledu použité technologie i uživatelského prostředí.
URL adresy nových aplikací:
Geoprohlížeč 
https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec
Archiv https://ags.cuzk.cz/archiv
Analýzy výškopisu https://ags.cuzk.cz/av
 

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.