k.ú.: 636479 - Habry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58001 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2535 9146842
zahrada 353 179980
ovoc. sad 14 13960
travní p. 1387 1316158
lesní poz 330 1675400
vodní pl. nádrž přírodní 1 895
vodní pl. nádrž umělá 10 21165
vodní pl. rybník 9 172163
vodní pl. tok přirozený 50 18778
vodní pl. tok umělý 442 47974
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 28 6709
zast. pl. 648 218682
ostat.pl. jiná plocha 206 153299
ostat.pl. manipulační pl. 95 143833
ostat.pl. neplodná půda 51 26770
ostat.pl. ostat.komunikace 224 215065
ostat.pl. pohřeb. 3 8998
ostat.pl. silnice 58 228392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17947
ostat.pl. zeleň 3 2795
Celkem KN 6452 13615824
PK 2 232123
GP 15 231605
Celkem ZE 17 463728
Par. KMD 6452 13615824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 372
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 7
č.p. zem.used 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 49
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 603
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 831
spoluvlastník 1455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1838 03.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.08.2022 05:33

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.