k.ú.: 636444 - Strážky u Habrovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1201337
zahrada 55 41327
ovoc. sad 9 25826
travní p. 234 739507
lesní poz 53 603748
vodní pl. tok přirozený 11 30718
zast. pl. společný dvůr 1 711
zast. pl. zbořeniště 3 386
zast. pl. 147 34834
ostat.pl. dálnice 1 2484
ostat.pl. jiná plocha 90 76580
ostat.pl. manipulační pl. 2 11367
ostat.pl. neplodná půda 78 136482
ostat.pl. ostat.komunikace 24 31346
ostat.pl. silnice 19 42827
ostat.pl. zeleň 1 986
Celkem KN 878 2980466
Par. DKM 878 2980466
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 77
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 144
LV 199
spoluvlastník 271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.06.2005
THM-V 1:1000 01.07.1981 06.06.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 23.08.2019 02:37

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.