k.ú.: 636436 - Habrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 575208
zahrada 129 104542
travní p. 181 804790
lesní poz 23 116902
vodní pl. nádrž umělá 2 267
vodní pl. rybník 6 159442
vodní pl. tok přirozený 4 5680
vodní pl. tok umělý 2 1379
vodní pl. zamokřená pl. 1 3479
zast. pl. společný dvůr 4 686
zast. pl. zbořeniště 2 223
zast. pl. 258 43889
ostat.pl. jiná plocha 56 52845
ostat.pl. manipulační pl. 19 16319
ostat.pl. neplodná půda 40 29015
ostat.pl. ostat.komunikace 14 16532
ostat.pl. silnice 7 35615
ostat.pl. zeleň 1 579
Celkem KN 915 1967392
Par. DKM 915 1967392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 118
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 239
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 323
spoluvlastník 528

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2005
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.06.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.07.2019 00:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.