k.ú.: 636436 - Habrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 554804 - Ústí nad Labem NUTS5 CZ0427554804
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 574638
zahrada 130 104542
travní p. 181 804790
lesní poz 23 116902
vodní pl. nádrž umělá 2 267
vodní pl. rybník 6 159442
vodní pl. tok přirozený 4 5680
vodní pl. tok umělý 2 1379
vodní pl. zamokřená pl. 1 3479
zast. pl. společný dvůr 4 686
zast. pl. zbořeniště 2 223
zast. pl. 260 44737
ostat.pl. jiná plocha 57 52566
ostat.pl. manipulační pl. 19 16319
ostat.pl. neplodná půda 41 29015
ostat.pl. ostat.komunikace 14 16532
ostat.pl. silnice 7 35615
ostat.pl. zeleň 1 579
Celkem KN 918 1967391
Par. DKM 918 1967391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 122
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 60
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 243
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 324
spoluvlastník 535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2005
THM-V 1:1000 01.07.1981 30.06.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.07.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 01:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.