k.ú.: 636398 - Habrovany u Řehlovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 567957 - Habrovany NUTS5 CZ0427567957
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 1089477
zahrada 85 65670
ovoc. sad 1 6491
travní p. mez, stráň 1 2571
travní p. 76 554792
lesní poz 15 394918
vodní pl. nádrž umělá 4 6853
vodní pl. tok přirozený 10 11946
zast. pl. zbořeniště 7 35563
zast. pl. 93 28269
ostat.pl. jiná plocha 18 57939
ostat.pl. manipulační pl. 5 26154
ostat.pl. neplodná půda 133 427495
ostat.pl. ostat.komunikace 42 89180
ostat.pl. silnice 4 22164
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1609
ostat.pl. zeleň 2 466
Celkem KN 535 2821557
Par. DKM 535 2821557
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 92
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 129
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.04.2017
DKM-KPÚ 1:1000 09.07.2015
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.07.2019 07:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.