k.ú.: 636363 - Habrek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 203 924008
zahrada 75 60602
travní p. 139 199750
lesní poz 45 298821
vodní pl. nádrž umělá 4 2234
vodní pl. tok přirozený 9 7356
zast. pl. zbořeniště 2 167
zast. pl. 130 26261
ostat.pl. jiná plocha 50 23699
ostat.pl. manipulační pl. 2 3087
ostat.pl. neplodná půda 36 15570
ostat.pl. ostat.komunikace 77 38037
ostat.pl. silnice 5 34459
Celkem KN 777 1634051
Par. KMD 777 1634051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 125
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 212
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.01.2011
S-SK GS 1:2880 1838 19.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 25.05.2019 01:34

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.