k.ú.: 636339 - Habartov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560359 - Habartov NUTS5 CZ0413560359
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 228193
zahrada 552 421172
travní p. 181 774985
lesní poz les(ne hospodář) 60 2043657
lesní poz 13 164379
vodní pl. nádrž umělá 6 163502
vodní pl. tok přirozený 19 83929
vodní pl. tok umělý 6 10979
vodní pl. zamokřená pl. 1 1210
zast. pl. společný dvůr 1 1679
zast. pl. zbořeniště 2 797
zast. pl. 1198 203218
ostat.pl. dobývací prost. 96 5938336
ostat.pl. dráha 1 2675
ostat.pl. jiná plocha 245 2064182
ostat.pl. manipulační pl. 53 192635
ostat.pl. neplodná půda 32 34450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 2566
ostat.pl. ostat.komunikace 220 327188
ostat.pl. pohřeb. 1 8763
ostat.pl. silnice 8 85908
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23765
ostat.pl. zeleň 62 130649
Celkem KN 2831 12908817
Par. DKM 2831 12908817
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 100
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 49
č.p. rod.dům 381
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 520
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 1167
byt.z. byt 1368
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 19
obč.z. dílna 2
Celkem JED 1418
LV 2247
spoluvlastník 3831

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2011
FÚO 1:2000 01.01.1974 16.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 25.05.2019 22:10

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.