k.ú.: 636339 - Habartov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560359 - Habartov NUTS5 CZ0413560359
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 227939
zahrada 553 420845
travní p. 186 774897
lesní poz les(ne hospodář) 60 2043657
lesní poz 14 526659
vodní pl. nádrž umělá 6 163502
vodní pl. tok přirozený 19 83929
vodní pl. tok umělý 6 10219
vodní pl. zamokřená pl. 1 1210
zast. pl. společný dvůr 1 1679
zast. pl. zbořeniště 2 797
zast. pl. 1204 203779
ostat.pl. dobývací prost. 93 5924611
ostat.pl. dráha 1 2675
ostat.pl. jiná plocha 271 1721042
ostat.pl. manipulační pl. 53 192635
ostat.pl. neplodná půda 32 34450
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 3282
ostat.pl. ostat.komunikace 226 322686
ostat.pl. pohřeb. 1 8763
ostat.pl. silnice 8 85089
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 23765
ostat.pl. zeleň 62 130649
Celkem KN 2874 12908759
Par. DKM 2874 12908759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 100
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 49
č.p. rod.dům 384
č.p. tech.vyb 7
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 7
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 521
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 1173
byt.z. byt 1368
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 19
obč.z. byt 31
obč.z. dílna 2
Celkem JED 1430
LV 2276
spoluvlastník 3870

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.02.2011
FÚO 1:2000 01.01.1974 16.02.2011
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 12.12.2019 23:31

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.