k.ú.: 636291 - Guty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 446 2502928
zahrada 324 417884
ovoc. sad 8 33828
travní p. 840 2418546
lesní poz 309 3438231
vodní pl. nádrž umělá 1 1304
vodní pl. tok přirozený 33 74727
zast. pl. společný dvůr 4 8873
zast. pl. zbořeniště 13 1881
zast. pl. 462 101451
ostat.pl. jiná plocha 71 36883
ostat.pl. manipulační pl. 6 7504
ostat.pl. neplodná půda 222 186896
ostat.pl. ostat.komunikace 235 199623
ostat.pl. pohřeb. 2 4483
ostat.pl. silnice 5 26143
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4769
Celkem KN 2984 9465954
Par. DKM 41 138198
Par. KMD 2943 9327756
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 256
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 42
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 92
rozestav. 5
Celkem BUD 457
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 530
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.08.2016 1:1000 05.08.2016 *)
KMD 1:1000 28.11.2013 část k.ú. zůstává KM-D na hranici s k.ú. Rakovec v prostoru KoPÚ
KM-D 1:2000 29.12.2000 05.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.12.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1912


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 25.05.2019 21:34

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.