k.ú.: 636274 - Grymov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569194 - Grymov NUTS5 CZ0714569194
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 682496
zahrada 73 81972
travní p. 31 96048
vodní pl. tok přirozený 4 43854
zast. pl. zbořeniště 1 126
zast. pl. 83 27607
ostat.pl. jiná plocha 13 19220
ostat.pl. manipulační pl. 4 3980
ostat.pl. ostat.komunikace 17 39148
ostat.pl. silnice 1 9732
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3466
ostat.pl. zeleň 7 29199
Celkem KN 319 1036848
Par. DKM 319 1036848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 56
č.p. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 81
LV 97
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.12.2004 1:1000 15.12.2004 *)
DKM 1:1000 18.04.2001 přepracování Ins.A
Ins. A 1:2000 17.04.1942 18.04.2001
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.04.1942


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2019 01:20

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.