k.ú.: 636215 - Grešlové Mýto - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594016 - Grešlové Mýto NUTS5 CZ0647594016
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 328 1264698
zahrada 91 63066
travní p. 200 227582
lesní poz 32 268439
vodní pl. nádrž umělá 3 9652
vodní pl. rybník 24 75934
vodní pl. tok přirozený 14 11890
zast. pl. zbořeniště 4 194
zast. pl. 134 41958
ostat.pl. dráha 3 4395
ostat.pl. jiná plocha 86 80261
ostat.pl. manipulační pl. 23 19913
ostat.pl. neplodná půda 1 1087
ostat.pl. ostat.komunikace 75 60223
ostat.pl. silnice 12 21245
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10245
ostat.pl. zeleň 13 3357
Celkem KN 1044 2164139
Par. KMD 1044 2164139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 125
LV 173
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2016
KM-D 1:1000 20.04.2000 05.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 19.04.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička