k.ú.: 636177 - Mladcová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 1450754
zahrada 771 368349
ovoc. sad 21 95483
travní p. 455 632670
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 219 6504017
vodní pl. nádrž umělá 2 6532
vodní pl. rybník 3 36746
vodní pl. tok přirozený 7 576
vodní pl. zamokřená pl. 1 433
zast. pl. společný dvůr 5 1171
zast. pl. zbořeniště 13 4048
zast. pl. 1093 170866
ostat.pl. jiná plocha 90 61611
ostat.pl. manipulační pl. 49 55567
ostat.pl. neplodná půda 59 44550
ostat.pl. ostat.komunikace 313 258653
ostat.pl. pohřeb. 1 4740
ostat.pl. silnice 8 44312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 37620
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2124
ostat.pl. zeleň 102 90760
Celkem KN 3769 9871616
Par. DKM 3769 9871616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 38
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 556
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 132
č.e. jiná st. 31
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 7
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1070
byt.z. byt 381
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 1
Celkem JED 422
LV 1623
spoluvlastník 2539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1939 29.09.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 09:14

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.