k.ú.: 636142 - Prštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1271 1664379
zahrada 957 416989
ovoc. sad 10 32096
travní p. 247 176165
lesní poz les s budovou 2 70
lesní poz 96 175124
vodní pl. nádrž umělá 27 14217
vodní pl. rybník 30 10126
vodní pl. tok přirozený 38 37290
vodní pl. zamokřená pl. 14 6347
zast. pl. společný dvůr 2 45
zast. pl. zbořeniště 20 3797
zast. pl. 1180 335660
ostat.pl. dráha 12 13231
ostat.pl. jiná plocha 211 272163
ostat.pl. manipulační pl. 170 210467
ostat.pl. neplodná půda 81 41516
ostat.pl. ostat.komunikace 428 241582
ostat.pl. silnice 6 24173
ostat.pl. skládka 22 35791
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7166
ostat.pl. zeleň 26 25227
Celkem KN 4859 3743621
Par. DKM 4859 3743621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 33
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 514
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 50
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 29
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1124
byt.z. byt 776
byt.z. garáž 107
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 54
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 11
Celkem JED 955
LV 2152
spoluvlastník 4032

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.1996
Ins. A 1:1000 01.01.1937 30.12.1996
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 05:10

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.