k.ú.: 636142 - Prštné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1162 1704236
zahrada 956 417113
ovoc. sad 10 32096
travní p. 247 176165
lesní poz les s budovou 2 70
lesní poz 96 175124
vodní pl. nádrž umělá 27 14217
vodní pl. rybník 30 10126
vodní pl. tok přirozený 38 37290
vodní pl. zamokřená pl. 14 6347
zast. pl. společný dvůr 2 45
zast. pl. zbořeniště 18 3786
zast. pl. 1171 332866
ostat.pl. dráha 12 13231
ostat.pl. jiná plocha 205 271274
ostat.pl. manipulační pl. 167 209954
ostat.pl. neplodná půda 81 41516
ostat.pl. ostat.komunikace 428 241597
ostat.pl. silnice 6 24173
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 7166
ostat.pl. zeleň 26 25227
Celkem KN 4707 3743619
Par. DKM 4707 3743619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 10
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 31
č.p. jiná st. 21
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 503
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 34
č.e. jiná st. 50
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 31
bez čp/če garáž 86
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1117
byt.z. byt 776
byt.z. garáž 107
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 39
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 939
LV 2132
spoluvlastník 3932

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.1996
Ins. A 1:1000 01.01.1937 30.12.1996
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1937


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:55

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.