k.ú.: 636118 - Louky nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1692 1940073
zahrada 608 324303
ovoc. sad 5 16064
travní p. 182 115665
lesní poz 16 12758
vodní pl. rybník 4 40995
vodní pl. tok přirozený 21 46000
zast. pl. společný dvůr 6 630
zast. pl. zbořeniště 21 3080
zast. pl. 683 259993
ostat.pl. dráha 13 22734
ostat.pl. jiná plocha 272 191593
ostat.pl. manipulační pl. 188 275865
ostat.pl. neplodná půda 180 109660
ostat.pl. ostat.komunikace 562 266570
ostat.pl. pohřeb. 1 10167
ostat.pl. silnice 2 6071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3586
ostat.pl. zeleň 14 3994
Celkem KN 4471 3649801
Par. DKM 4471 3649801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 272
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 6
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 17
bez čp/če doprava 14
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 95
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 655
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 104
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 4
Celkem JED 170
LV 806
spoluvlastník 1324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1941 28.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 17:55

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.