k.ú.: 636118 - Louky nad Dřevnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1691 1924657
zahrada 609 324238
ovoc. sad 5 16064
travní p. 182 115665
lesní poz 16 12758
vodní pl. rybník 4 40995
vodní pl. tok přirozený 21 46000
zast. pl. společný dvůr 6 630
zast. pl. zbořeniště 23 3223
zast. pl. 677 259777
ostat.pl. dráha 13 22734
ostat.pl. jiná plocha 278 191973
ostat.pl. manipulační pl. 188 275865
ostat.pl. neplodná půda 180 109660
ostat.pl. ostat.komunikace 563 266328
ostat.pl. pohřeb. 1 10167
ostat.pl. silnice 2 6071
ostat.pl. skládka 1 15416
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3586
ostat.pl. zeleň 14 3994
Celkem KN 4475 3649801
Par. DKM 4475 3649801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 276
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 6
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 15
bez čp/če doprava 14
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 11
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 650
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 104
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 4
Celkem JED 170
LV 808
spoluvlastník 1339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1941 28.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 02:49

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.