k.ú.: 636029 - Tečovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 549649 - Tečovice NUTS5 CZ0724549649
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1305 4653552
vinice 1 384
zahrada 490 336526
ovoc. sad 14 53252
travní p. 195 440715
lesní poz 17 61234
vodní pl. tok přirozený 110 127183
vodní pl. zamokřená pl. 6 13692
zast. pl. zbořeniště 2 324
zast. pl. 580 192324
ostat.pl. jiná plocha 95 103699
ostat.pl. manipulační pl. 106 200312
ostat.pl. neplodná půda 179 145454
ostat.pl. ostat.komunikace 255 261469
ostat.pl. pohřeb. 4 4477
ostat.pl. silnice 88 47451
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14142
ostat.pl. zeleň 37 13509
Celkem KN 3488 6669699
Par. DKM 3488 6669699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 371
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 36
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 556
byt.z. byt 82
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 113
LV 905
spoluvlastník 1315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 03.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 08.11.2011
DKM 1:1000 01.11.2007
THM-V 1:2000 01.01.1984 01.11.2007 1:2000, 1:1000
Ins. A 1:1000 01.01.1950 01.11.2007 1:2000, 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:47

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.