k.ú.: 635987 - Malenovice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 6775
orná půda 1407 2278079
zahrada 1543 764913
ovoc. sad 132 430857
travní p. 670 630926
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 84 10821312
vodní pl. nádrž umělá 3 9217
vodní pl. tok přirozený 118 135941
vodní pl. zamokřená pl. 5 2436
zast. pl. společný dvůr 8 2880
zast. pl. zbořeniště 27 5779
zast. pl. 2308 718399
ostat.pl. dobývací prost. 12 138485
ostat.pl. dráha 39 69671
ostat.pl. jiná plocha 570 304414
ostat.pl. manipulační pl. 190 285327
ostat.pl. neplodná půda 154 68824
ostat.pl. ost.dopravní pl. 37 94348
ostat.pl. ostat.komunikace 690 524013
ostat.pl. pohřeb. 5 23884
ostat.pl. silnice 110 200535
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 47072
ostat.pl. zeleň 175 269179
Celkem KN 8308 17833308
Par. DKM 8308 17833308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 222
č.p. byt.dům 90
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 28
č.p. obč.vyb. 19
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 712
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 181
č.e. jiná st. 236
č.e. rod.rekr 178
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 109
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 27
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 31
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 29
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 2167
byt.z. byt 2267
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 322
byt.z. j.nebyt 19
byt.z. rozest. 13
obč.z. byt 106
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 17
obč.z. rozest. 95
Celkem JED 2846
LV 5094
spoluvlastník 9717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2015
DKM 1:1000 31.07.2000
THM-V 1:2000 01.01.1984 31.07.2000 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 18.11.1949 31.07.2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1984 nejstarší dochovaná mapa,reambulace 1896


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 00:53

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.