k.ú.: 635898 - Kudlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 1102887
zahrada 604 364844
ovoc. sad 52 160716
travní p. 1005 2244621
lesní poz 358 1550929
vodní pl. nádrž umělá 2 2851
vodní pl. tok přirozený 4 2043
vodní pl. zamokřená pl. 19 10593
zast. pl. společný dvůr 1 448
zast. pl. zbořeniště 14 1596
zast. pl. 1049 201168
ostat.pl. jiná plocha 187 101751
ostat.pl. manipulační pl. 65 31303
ostat.pl. neplodná půda 131 113955
ostat.pl. ostat.komunikace 442 232964
ostat.pl. silnice 61 107284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 12550
ostat.pl. zeleň 46 40518
Celkem KN 4549 6283021
Par. DKM 4549 6283021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 90
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 538
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 51
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 64
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 9
Celkem BUD 1005
byt.z. byt 196
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 8
Celkem JED 246
LV 1450
spoluvlastník 2324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1940 29.09.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:18

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.