k.ú.: 635898 - Kudlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 1112317
zahrada 574 355701
ovoc. sad 52 160733
travní p. 1004 2244874
lesní poz 357 1550336
vodní pl. nádrž umělá 2 2851
vodní pl. tok přirozený 4 2043
vodní pl. zamokřená pl. 19 10593
zast. pl. společný dvůr 1 448
zast. pl. zbořeniště 12 3002
zast. pl. 1037 200204
ostat.pl. jiná plocha 177 99548
ostat.pl. manipulační pl. 65 31303
ostat.pl. neplodná půda 132 114965
ostat.pl. ostat.komunikace 443 233746
ostat.pl. silnice 61 107284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 12550
ostat.pl. zeleň 46 40518
Celkem KN 4516 6283016
Par. DKM 4516 6283016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 18
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 516
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 51
č.e. jiná st. 14
č.e. rod.rekr 64
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 87
bez čp/če les.hosp 4
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 10
s roz.jed 1
Celkem BUD 993
byt.z. byt 196
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 5
obč.z. rozest. 3
Celkem JED 246
LV 1444
spoluvlastník 2314

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1940 29.09.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:09

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.