k.ú.: 635863 - Jaroslavice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 560944
zahrada 523 282605
ovoc. sad školka 1 2682
ovoc. sad 23 63277
travní p. 673 2020478
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 199 905697
vodní pl. tok přirozený 16 17362
zast. pl. společný dvůr 5 1269
zast. pl. zbořeniště 8 1755
zast. pl. 554 119380
ostat.pl. jiná plocha 83 33939
ostat.pl. manipulační pl. 28 18539
ostat.pl. neplodná půda 137 119130
ostat.pl. ostat.komunikace 230 143409
ostat.pl. pohřeb. 2 6548
ostat.pl. silnice 2 10797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9417
ostat.pl. zeleň 16 7209
Celkem KN 2655 4324479
Par. DKM 2655 4324479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 243
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 55
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 546
LV 693
spoluvlastník 976

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.01.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1950 09.01.1998
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 20:25

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.