k.ú.: 635863 - Jaroslavice u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 560944
zahrada 519 280133
ovoc. sad školka 1 2682
ovoc. sad 23 63277
travní p. 673 2020523
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 196 897566
vodní pl. tok přirozený 16 17362
zast. pl. společný dvůr 5 1269
zast. pl. zbořeniště 8 1755
zast. pl. 554 119379
ostat.pl. jiná plocha 82 33868
ostat.pl. manipulační pl. 28 18539
ostat.pl. neplodná půda 143 129760
ostat.pl. ostat.komunikace 230 143409
ostat.pl. pohřeb. 2 6548
ostat.pl. silnice 2 10797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9417
ostat.pl. zeleň 16 7209
Celkem KN 2651 4324479
Par. DKM 2651 4324479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 227
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 6
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 56
č.e. rod.rekr 64
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 546
LV 694
spoluvlastník 975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.01.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1950 09.01.1998
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 01:28

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.