k.ú.: 635812 - Příluky u Zlína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 687 1631669
zahrada 741 405623
ovoc. sad 31 99154
travní p. mez, stráň 2 955
travní p. 995 1521456
lesní poz les s budovou 1 48
lesní poz 249 873504
vodní pl. rybník 2 1476
vodní pl. tok přirozený 22 52772
vodní pl. zamokřená pl. 1 1006
zast. pl. společný dvůr 3 408
zast. pl. zbořeniště 21 4134
zast. pl. 1388 249957
ostat.pl. dráha 1 16953
ostat.pl. jiná plocha 190 156832
ostat.pl. manipulační pl. 58 171712
ostat.pl. neplodná půda 137 114159
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 169
ostat.pl. ostat.komunikace 285 193382
ostat.pl. silnice 20 85945
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 9291
ostat.pl. zeleň 33 108928
Celkem KN 4875 5699533
Par. DKM 4875 5699533
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 98
č.p. byt.dům 34
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 386
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 340
č.e. jiná st. 63
č.e. rod.rekr 141
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 36
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 61
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1349
byt.z. byt 723
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 53
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 973
LV 2517
spoluvlastník 4295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.1997
Ins. A 1:1000 01.01.1938 28.04.1997
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.07.2020 19:48

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.