k.ú.: 635561 - Zlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 477 673890
zahrada 4067 1818350
ovoc. sad 116 381060
travní p. 680 744088
lesní poz 343 6472960
vodní pl. rybník 1 7472
vodní pl. tok přirozený 36 158161
vodní pl. zamokřená pl. 1 279
zast. pl. společný dvůr 54 16018
zast. pl. zbořeniště 92 20511
zast. pl. 9519 1901954
ostat.pl. dráha 16 69812
ostat.pl. jiná plocha 1319 1271845
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1336
ostat.pl. manipulační pl. 335 390774
ostat.pl. neplodná půda 147 159525
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 6544
ostat.pl. ostat.komunikace 1618 1214502
ostat.pl. pohřeb. 7 329576
ostat.pl. silnice 280 688622
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 112 212324
ostat.pl. zeleň 1339 2293789
Celkem KN 20573 18833392
Par. DKM 20573 18833392
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 37
č.p. bydlení 611
č.p. byt.dům 993
č.p. doprava 3
č.p. garáž 19
č.p. jiná st. 54
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 180
č.p. obč.vyb. 132
č.p. prům.obj 37
č.p. rod.dům 4085
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 8
č.p. víceúčel 61
č.p. výroba 33
č.e. garáž 1599
č.e. jiná st. 20
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 32
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 588
bez čp/če jiná st. 220
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 113
bez čp/če obč.vyb. 27
bez čp/če prům.obj 72
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 123
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 9188
byt.z. byt 16434
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 1648
byt.z. j.nebyt 423
byt.z. rozest. 5
obč.z. ateliér 4
obč.z. byt 540
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 78
obč.z. j.nebyt 560
obč.z. rozest. 94
Celkem JED 19801
LV 25147
spoluvlastník 48222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1935 31.12.1998
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1935


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 05:20

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.