k.ú.: 635561 - Zlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 479 677990
zahrada 4064 1822063
ovoc. sad 117 381658
travní p. 668 733845
lesní poz 324 6444337
vodní pl. rybník 1 7472
vodní pl. tok přirozený 36 158161
vodní pl. zamokřená pl. 1 279
zast. pl. společný dvůr 54 16018
zast. pl. zbořeniště 83 18663
zast. pl. 9518 1903394
ostat.pl. dráha 16 69812
ostat.pl. jiná plocha 1303 1270713
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1336
ostat.pl. manipulační pl. 335 391004
ostat.pl. neplodná půda 149 164497
ostat.pl. ost.dopravní pl. 13 6544
ostat.pl. ostat.komunikace 1630 1240199
ostat.pl. pohřeb. 7 329576
ostat.pl. silnice 280 689207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 112 212938
ostat.pl. zeleň 1334 2293670
Celkem KN 20525 18833376
Par. DKM 20525 18833376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 36
č.p. bydlení 655
č.p. byt.dům 987
č.p. doprava 3
č.p. garáž 18
č.p. jiná st. 55
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 182
č.p. obč.vyb. 129
č.p. prům.obj 37
č.p. rod.dům 4042
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 8
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 62
č.p. výroba 33
č.e. garáž 1595
č.e. jiná st. 20
č.e. obč.vyb 3
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 34
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 586
bez čp/če jiná st. 225
bez čp/če obchod 5
bez čp/če obč.vyb 115
bez čp/če obč.vyb. 28
bez čp/če prům.obj 73
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 125
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 27
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 9187
byt.z. byt 16435
byt.z. dílna 9
byt.z. garáž 1648
byt.z. j.nebyt 425
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 513
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 78
obč.z. j.nebyt 552
obč.z. rozest. 106
Celkem JED 19772
LV 24982
spoluvlastník 47888

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.1998
Ins. A 1:1000 01.01.1935 31.12.1998
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1935


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 19:23

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.