k.ú.: 635537 - Podmoky u Golčova Jeníkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548251 - Podmoky NUTS5 CZ0631548251
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 907 4175760
zahrada 250 194626
ovoc. sad 1 2927
travní p. 248 281996
lesní poz 221 4331537
vodní pl. nádrž umělá 3 3948
vodní pl. rybník 22 166987
vodní pl. tok přirozený 87 30921
vodní pl. tok umělý 69 15044
vodní pl. zamokřená pl. 4 1990
zast. pl. společný dvůr 2 73
zast. pl. zbořeniště 4 1116
zast. pl. 187 86717
ostat.pl. dráha 1 82672
ostat.pl. jiná plocha 74 27455
ostat.pl. manipulační pl. 29 35082
ostat.pl. neplodná půda 60 30700
ostat.pl. ostat.komunikace 134 184642
ostat.pl. pohřeb. 3 1506
ostat.pl. silnice 10 41714
ostat.pl. zeleň 1 636
Celkem KN 2317 9698049
Par. DKM 2317 9698049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 78
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 3
Celkem BUD 176
LV 292
spoluvlastník 560

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.03.2008
THM-V 1:2000 01.01.1976 07.03.2008
S-SK GS 1:2880 1838 07.03.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 17.08.2019 23:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.