k.ú.: 635481 - Golčův Jeníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568635 - Golčův Jeníkov NUTS5 CZ0631568635
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61021 - Golčův Jeníkov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1548 5208289
zahrada 1046 821447
ovoc. sad 56 78186
travní p. 580 670248
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz 131 1774533
vodní pl. nádrž umělá 4 1882
vodní pl. rybník 16 78466
vodní pl. tok přirozený 63 17948
vodní pl. tok umělý 12 2361
zast. pl. společný dvůr 1 71
zast. pl. zbořeniště 5 1090
zast. pl. 1150 383760
ostat.pl. dráha 13 153684
ostat.pl. jiná plocha 289 152962
ostat.pl. manipulační pl. 100 120497
ostat.pl. neplodná půda 35 17834
ostat.pl. ostat.komunikace 456 258669
ostat.pl. pohřeb. 3 17539
ostat.pl. silnice 308 325318
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 29843
ostat.pl. zeleň 42 55465
Celkem KN 5868 10170126
Par. DKM 5868 10170126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 580
č.p. byt.dům 25
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 14
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 140
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 5
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 73
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1108
byt.z. byt 159
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 176
LV 1455
spoluvlastník 3327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.01.2007
THM-V 1:1000 01.01.1976 08.01.2007
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 05.06.2020 02:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.