k.ú.: 635456 - Jerlochovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599352 - Fulnek NUTS5 CZ0804599352
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81162 - Fulnek

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 5078469
zahrada 256 152669
travní p. 239 1193709
lesní poz 268 1505050
vodní pl. nádrž umělá 5 18023
vodní pl. tok přirozený 83 65821
vodní pl. tok umělý 16 10184
vodní pl. zamokřená pl. 5 10618
zast. pl. společný dvůr 4 1634
zast. pl. zbořeniště 6 1464
zast. pl. 397 97710
ostat.pl. dráha 1 14
ostat.pl. jiná plocha 141 116051
ostat.pl. manipulační pl. 45 85901
ostat.pl. neplodná půda 165 157898
ostat.pl. ostat.komunikace 314 152260
ostat.pl. pohřeb. 4 1136
ostat.pl. silnice 46 93650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 14988
ostat.pl. zeleň 11 961
Celkem KN 2374 8758210
Par. DKM 2374 8758210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 145
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 2
Celkem BUD 392
byt.z. byt 43
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 10
Celkem JED 59
LV 441
spoluvlastník 660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.2001 převedena ZMVM; Zpřesnění bodů PPBP původně určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP - 29.5.2009.
ZMVM 1:2000 01.10.1989 14.05.2001
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.10.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 00:51

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.