k.ú.: 635359 - Fryšták - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 401 1621918
zahrada 485 245672
ovoc. sad 3 9595
travní p. 121 141959
lesní poz 12 14023
vodní pl. tok přirozený 95 25860
zast. pl. společný dvůr 8 1598
zast. pl. zbořeniště 1 134
zast. pl. 637 221705
ostat.pl. jiná plocha 167 54234
ostat.pl. manipulační pl. 240 149852
ostat.pl. neplodná půda 26 10075
ostat.pl. ostat.komunikace 236 110652
ostat.pl. pohřeb. 2 5951
ostat.pl. silnice 74 74853
ostat.pl. skládka 19 3854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23718
ostat.pl. zeleň 21 15589
Celkem KN 2555 2731242
Par. DKM 2555 2731242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 75
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 269
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 598
byt.z. byt 112
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 137
LV 747
spoluvlastník 1394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 27.11.2006 1:500,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 14.07.2020 06:58

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.