k.ú.: 635359 - Fryšták - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 1628140
zahrada 480 240637
ovoc. sad 3 9595
travní p. 128 142554
lesní poz 12 14023
vodní pl. tok přirozený 95 25860
zast. pl. společný dvůr 8 1598
zast. pl. zbořeniště 1 134
zast. pl. 639 221505
ostat.pl. jiná plocha 161 53071
ostat.pl. manipulační pl. 232 149251
ostat.pl. neplodná půda 27 10258
ostat.pl. ostat.komunikace 234 110476
ostat.pl. pohřeb. 2 5951
ostat.pl. silnice 74 75029
ostat.pl. skládka 19 3854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 23718
ostat.pl. zeleň 21 15589
Celkem KN 2528 2731243
Par. DKM 2528 2731243
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 77
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 266
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 18
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 592
byt.z. byt 112
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 137
LV 746
spoluvlastník 1391

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 27.11.2006 1:500,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 06.12.2019 08:50

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.