k.ú.: 635341 - Dolní Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 762 5268367
zahrada 360 291714
ovoc. sad 7 37434
travní p. 421 758763
lesní poz les s budovou 1 73
lesní poz 154 3691311
vodní pl. nádrž umělá 7 128371
vodní pl. tok přirozený 215 88070
vodní pl. tok umělý 15 5036
vodní pl. zamokřená pl. 34 48965
zast. pl. zbořeniště 1 767
zast. pl. 305 141432
ostat.pl. jiná plocha 104 128480
ostat.pl. manipulační pl. 8 6165
ostat.pl. neplodná půda 52 72333
ostat.pl. ostat.komunikace 188 266406
ostat.pl. silnice 21 52260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1763
ostat.pl. zeleň 6 3434
Celkem KN 2662 10991144
Par. DKM 2662 10991144
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 159
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 299
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 12
LV 522
spoluvlastník 1561

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.10.2013 1:1000 31.10.2013 *)
DKM 1:1000 01.12.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 01.12.2006 1:500,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.12.2019 02:51

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.