k.ú.: 635341 - Dolní Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585211 - Fryšták NUTS5 CZ0724585211
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 761 5267123
zahrada 362 292890
ovoc. sad 7 37434
travní p. 417 739269
lesní poz les s budovou 1 73
lesní poz 158 3710805
vodní pl. nádrž umělá 7 128371
vodní pl. tok přirozený 215 88070
vodní pl. tok umělý 15 5036
vodní pl. zamokřená pl. 34 48965
zast. pl. zbořeniště 1 767
zast. pl. 308 141654
ostat.pl. jiná plocha 105 128230
ostat.pl. manipulační pl. 9 6264
ostat.pl. neplodná půda 52 72333
ostat.pl. ostat.komunikace 188 266406
ostat.pl. silnice 21 52260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1763
ostat.pl. zeleň 6 3434
Celkem KN 2668 10991147
Par. DKM 2668 10991147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 168
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 303
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 12
LV 520
spoluvlastník 1519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.10.2013 1:1000 31.10.2013 *)
DKM 1:1000 01.12.2006
THM-V 1:1000 01.03.1981 01.12.2006 1:500,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.03.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 25.09.2020 14:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička