k.ú.: 635332 - Tři Studně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587753 - Tři Studně NUTS5 CZ0635587753
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 330315
zahrada 106 76685
travní p. 173 475422
lesní poz ostat.komunikace 2 14222
lesní poz 38 3082321
vodní pl. rybník 4 172658
vodní pl. tok přirozený 3 3261
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 144
zast. pl. zbořeniště 8 790
zast. pl. 269 34829
ostat.pl. jiná plocha 42 14372
ostat.pl. manipulační pl. 1 412
ostat.pl. neplodná půda 8 2016
ostat.pl. ostat.komunikace 55 69875
ostat.pl. silnice 32 34019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 64697
ostat.pl. zeleň 39 54727
Celkem KN 808 4430765
PK 73 504722
Celkem ZE 73 504722
Par. DKM 628 402954
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 123
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 48
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 264
LV 269
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.2021 OO novým mapováním - intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 01/2025.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.08.2022 06:48

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.