k.ú.: 635332 - Tři Studně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587753 - Tři Studně NUTS5 CZ0635587753
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 38 346371
zahrada 82 45507
travní p. 234 492507
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz ostat.komunikace 2 14222
lesní poz 38 3081883
vodní pl. rybník 4 172658
vodní pl. tok přirozený 3 3261
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 144
zast. pl. zbořeniště 9 781
zast. pl. 254 34140
ostat.pl. jiná plocha 39 20535
ostat.pl. manipulační pl. 7 13435
ostat.pl. neplodná půda 16 4324
ostat.pl. ostat.komunikace 67 72772
ostat.pl. silnice 32 34019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 38155
ostat.pl. zeleň 33 53358
Celkem KN 871 4428097
PK 84 517544
Celkem ZE 84 517544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 122
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 49
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 252
LV 276
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 06:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.