k.ú.: 635324 - Fryšava pod Žákovou horou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595578 - Fryšava pod Žákovou horou NUTS5 CZ0635595578
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 304 1887648
zahrada 219 87411
travní p. 519 1814812
lesní poz les s budovou 2 43
lesní poz ostat.komunikace 2 11780
lesní poz 108 7849325
vodní pl. rybník 8 327571
vodní pl. tok přirozený 38 18666
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 136
vodní pl. zamokřená pl. 2 6244
zast. pl. společný dvůr 1 252
zast. pl. zbořeniště 21 4122
zast. pl. 321 83410
ostat.pl. jiná plocha 162 75285
ostat.pl. manipulační pl. 40 49291
ostat.pl. neplodná půda 69 52859
ostat.pl. ostat.komunikace 170 160296
ostat.pl. pohřeb. 1 1955
ostat.pl. silnice 6 39163
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 32101
ostat.pl. zeleň 8 35631
Celkem KN 2015 12538001
Par. KMD 2015 12538001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 168
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 310
LV 309
spoluvlastník 413

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 24.08.2019 04:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.