k.ú.: 635197 - Frýdnava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568651 - Habry NUTS5 CZ0631568651
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 821 3111860
zahrada 123 65121
travní p. 273 408738
lesní poz 165 1823278
vodní pl. nádrž umělá 4 21574
vodní pl. tok přirozený 1 1047
vodní pl. tok umělý 43 9957
zast. pl. zbořeniště 2 1964
zast. pl. 95 53545
ostat.pl. jiná plocha 10 2467
ostat.pl. manipulační pl. 21 12993
ostat.pl. neplodná půda 17 6093
ostat.pl. ostat.komunikace 61 65709
ostat.pl. silnice 63 111189
Celkem KN 1699 5695535
Par. KMD 1699 5695535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 88
LV 167
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2017
S-SK GS 1:2880 1838 19.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 17:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.