k.ú.: 635171 - Frýdlant nad Ostravicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598143 - Frýdlant nad Ostravicí NUTS5 CZ0802598143
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8107 - Frýdlant nad Ostravicí
Pověřený obecní úřad 81071 - Frýdlant nad Ostravicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 347 924100
zahrada 2486 1984655
ovoc. sad 1 3069
travní p. skleník-pařeniš. 1 83
travní p. 848 1579163
lesní poz 366 1246974
vodní pl. nádrž umělá 3 1376
vodní pl. rybník 5 3287
vodní pl. tok přirozený 138 444103
vodní pl. tok umělý 3 1321
vodní pl. zamokřená pl. 47 54513
zast. pl. společný dvůr 2 1120
zast. pl. zbořeniště 32 11446
zast. pl. 3299 720409
ostat.pl. dráha 24 185306
ostat.pl. jiná plocha 820 387626
ostat.pl. manipulační pl. 160 203197
ostat.pl. mez, stráň 2 202
ostat.pl. neplodná půda 172 176608
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 20
ostat.pl. ostat.komunikace 979 565725
ostat.pl. pohřeb. 4 14317
ostat.pl. silnice 34 293188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 41 74763
ostat.pl. zeleň 375 264355
Celkem KN 10190 9140926
Par. DKM 10190 9140926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 120
č.p. doprava 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb. 111
č.p. rod.dům 1321
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 34
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 8
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 420
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če doprava 11
bez čp/če garáž 501
bez čp/če jiná st. 307
bez čp/če obč.vyb. 59
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 70
bez čp/če výroba 71
bez čp/če zem.stav 90
rozestav. 8
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo vodní el 6
Celkem BUD 3203
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1936
byt.z. garáž 282
byt.z. j.nebyt 45
obč.z. byt 10
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 10
Celkem JED 2287
LV 4444
spoluvlastník 7308

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2009
Ins. A 1:1000 31.12.1954 09.10.2009 reambulace v r. 1974
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1954 reprodukce otisku mapy z r. 1883


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 29.09.2020 16:33

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička