k.ú.: 634701 - Františky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571661 - Krouna NUTS5 CZ0531571661
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 598629
zahrada 94 79372
ovoc. sad 2 6565
travní p. 477 1436371
lesní poz 41 830107
vodní pl. nádrž umělá 3 3056
vodní pl. rybník 2 2018
vodní pl. tok přirozený 29 7361
vodní pl. tok umělý 6 517
zast. pl. zbořeniště 4 997
zast. pl. 97 32686
ostat.pl. jiná plocha 27 6670
ostat.pl. manipulační pl. 5 3049
ostat.pl. neplodná půda 67 25500
ostat.pl. ostat.komunikace 94 58809
ostat.pl. pohřeb. 1 650
ostat.pl. silnice 6 39900
Celkem KN 1114 3132257
Par. KMD 1114 3132257
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 91
LV 156
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 05.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.