k.ú.: 634662 - Krapice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554529 - Františkovy Lázně NUTS5 CZ0411554529
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1569848
zahrada 29 26812
travní p. 47 263959
lesní poz 34 2845269
vodní pl. rybník 25 615231
vodní pl. tok přirozený 4 15753
vodní pl. tok umělý 5 5470
vodní pl. zamokřená pl. 5 7851
zast. pl. společný dvůr 2 120
zast. pl. 37 15502
ostat.pl. jiná plocha 42 88027
ostat.pl. neplodná půda 33 87779
ostat.pl. ostat.komunikace 25 69169
ostat.pl. silnice 22 88717
ostat.pl. zeleň 1 13683
Celkem KN 344 5713190
Par. DKM 344 5713190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 35
LV 51
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 05.06.2020 16:44

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.