k.ú.: 634620 - Oldřichov nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545899 - Františkov nad Ploučnicí NUTS5 CZ0421545899
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 301776
zahrada 117 115000
travní p. 134 468425
lesní poz 41 899559
vodní pl. tok přirozený 17 71729
zast. pl. společný dvůr 1 616
zast. pl. zbořeniště 17 4044
zast. pl. 99 31270
ostat.pl. dráha 8 50508
ostat.pl. jiná plocha 17 39707
ostat.pl. manipulační pl. 30 24121
ostat.pl. neplodná půda 100 99173
ostat.pl. ostat.komunikace 75 56412
ostat.pl. pohřeb. 1 2304
ostat.pl. silnice 5 24650
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8358
ostat.pl. zeleň 1 1783
Celkem KN 686 2199435
Par. DKM 686 2199435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 20
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 98
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 129
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.05.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 14.05.1999 1.11.1981
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.07.2019 12:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.