k.ú.: 634603 - Františkov nad Ploučnicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 545899 - Františkov nad Ploučnicí NUTS5 CZ0421545899
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 897163
zahrada 86 69841
ovoc. sad 1 12827
travní p. 39 286018
lesní poz 19 1438802
vodní pl. tok přirozený 8 47491
zast. pl. zbořeniště 15 11254
zast. pl. 85 30589
ostat.pl. dráha 2 2206
ostat.pl. jiná plocha 18 84815
ostat.pl. manipulační pl. 12 19773
ostat.pl. neplodná půda 75 176049
ostat.pl. ostat.komunikace 61 52577
ostat.pl. silnice 3 14474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15620
ostat.pl. zeleň 4 2570
Celkem KN 450 3162069
Par. DKM 450 3162069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 85
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 128
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.1997
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.12.1997 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 06.06.2020 23:24

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.