k.ú.: 634557 - Dolní Folmava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553549 - Česká Kubice NUTS5 CZ0321553549
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 21208
zahrada 59 31966
travní p. 125 1116204
lesní poz 87 21038859
vodní pl. nádrž přírodní 3 10354
vodní pl. nádrž umělá 6 3374
vodní pl. tok přirozený 22 15592
vodní pl. tok umělý 14 8958
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 59 22851
zast. pl. 92 20878
ostat.pl. jiná plocha 97 100213
ostat.pl. manipulační pl. 14 58516
ostat.pl. neplodná půda 63 95017
ostat.pl. ostat.komunikace 88 112872
ostat.pl. silnice 16 74158
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 59278
Celkem KN 752 22790312
PK 97 687516
GP 131 1098961
Celkem ZE 228 1786477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 88
LV 81
spoluvlastník 114

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 09.08.2022 00:55

Aktuality

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.

16.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.