k.ú.: 634417 - Lomnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560979 - Kšice NUTS5 CZ0327560979
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1908094
zahrada 44 44725
travní p. 77 396791
lesní poz 24 1980341
vodní pl. nádrž umělá 4 10561
vodní pl. tok přirozený 1 11211
vodní pl. tok umělý 2 704
zast. pl. 40 23031
ostat.pl. dráha 2 31927
ostat.pl. jiná plocha 37 38289
ostat.pl. manipulační pl. 1 1135
ostat.pl. neplodná půda 7 22868
ostat.pl. ostat.komunikace 39 125635
Celkem KN 326 4595312
Par. KMD 326 4595312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 22
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 40
LV 67
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.09.2020 09:57

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.