k.ú.: 634328 - Džbánov u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581143 - Voděrady NUTS5 CZ0534581143
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1200960
zahrada 57 46480
travní p. 76 437077
lesní poz 59 773567
vodní pl. nádrž přírodní 1 1491
zast. pl. společný dvůr 3 14
zast. pl. zbořeniště 1 38
zast. pl. 65 22925
ostat.pl. jiná plocha 28 11582
ostat.pl. manipulační pl. 3 1387
ostat.pl. ostat.komunikace 61 72612
ostat.pl. pohřeb. 1 958
ostat.pl. silnice 8 32215
ostat.pl. zeleň 14 18577
Celkem KN 421 2619883
Par. DKM 421 2619883
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 60
LV 79
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2015
DKM-KPÚ 05.01.2010 1:1000 09.02.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 26.09.2020 01:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička