k.ú.: 634239 - Černá Hora u Dymokur - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537128 - Dymokury NUTS5 CZ0208537128
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 171 1360993
zahrada školka 1 1195
zahrada 40 24857
ovoc. sad 1 4987
vodní pl. nádrž umělá 1 133
vodní pl. tok umělý 1 2565
zast. pl. zbořeniště 1 682
zast. pl. 41 23073
ostat.pl. jiná plocha 5 3578
ostat.pl. manipulační pl. 10 10009
ostat.pl. ostat.komunikace 31 35595
ostat.pl. silnice 1 6494
Celkem KN 304 1474161
Par. KMD 304 1474161
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 40
LV 88
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.04.2011
S-SK GS 1824 04.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 22:48

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.