k.ú.: 634140 - Dyjákovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593974 - Dyjákovice NUTS5 CZ0647593974
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 14279242
vinice 103 509608
zahrada 433 247043
travní p. 15 63270
lesní poz les(ne hospodář) 13 160595
lesní poz ostat.komunikace 1 984
lesní poz 30 2090200
vodní pl. nádrž umělá 1 21875
vodní pl. tok přirozený 27 278730
vodní pl. tok umělý 5 83299
vodní pl. zamokřená pl. 2 549
zast. pl. společný dvůr 10 2160
zast. pl. zbořeniště 22 6356
zast. pl. 577 195345
ostat.pl. jiná plocha 207 113481
ostat.pl. manipulační pl. 33 72956
ostat.pl. neplodná půda 18 9213
ostat.pl. ostat.komunikace 185 542142
ostat.pl. pohřeb. 2 8765
ostat.pl. silnice 25 118016
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 18125
ostat.pl. zeleň 83 474288
Celkem KN 2203 19296242
Par. DKM 2203 19296242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 265
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 18
č.e. jiná st. 34
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 6
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 68
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 69
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 566
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 3
obč.z. byt 4
Celkem JED 38
LV 557
spoluvlastník 838

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.06.2014 1:1000 25.06.2014 *)
DKM 1:1000 20.05.2010 část k.ú. (řeka Dyje + zbytky přiléhající k intravilánu)přepracováním
DKM-KPÚ 20.05.2009 1:1000 20.05.2009 *) část k.ú. (část extravilánu na podkladě JPÚ)
DKM 1:1000 21.10.1996 část k.ú. - intravilán (novým mapováním)
Ins. A 1:2000 01.01.1956 20.05.2010 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 01.10.2020 07:54

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička