k.ú.: 634131 - Žireč Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 213 938970
zahrada 79 62426
travní p. 77 190190
lesní poz 31 154534
vodní pl. nádrž umělá 1 1732
vodní pl. tok přirozený 5 31356
vodní pl. tok umělý 1 745
vodní pl. zamokřená pl. 1 4653
zast. pl. 78 26175
ostat.pl. dráha 1 33275
ostat.pl. jiná plocha 15 36527
ostat.pl. manipulační pl. 26 38762
ostat.pl. neplodná půda 5 8240
ostat.pl. ostat.komunikace 38 19922
ostat.pl. pohřeb. 1 1967
ostat.pl. silnice 5 27333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11395
ostat.pl. zeleň 1 5848
Celkem KN 582 1594050
Par. KMD 582 1594050
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 78
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 114
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.07.2019 05:48

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.