k.ú.: 634123 - Sylvárov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 542197
zahrada 117 123106
travní p. 90 190427
lesní poz 24 1076420
vodní pl. tok umělý 3 866
vodní pl. zamokřená pl. 1 3816
zast. pl. zbořeniště 1 417
zast. pl. 134 42056
ostat.pl. dráha 16 119426
ostat.pl. jiná plocha 57 20040
ostat.pl. manipulační pl. 12 25264
ostat.pl. neplodná půda 11 20233
ostat.pl. ostat.komunikace 60 53277
ostat.pl. pohřeb. 1 1509
ostat.pl. silnice 5 9317
Celkem KN 615 2228371
Par. DKM 615 2228371
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 32
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. rod.dům 32
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 126
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 168
spoluvlastník 235

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2000
Ins. A 1:1000 01.01.1950 15.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 06.06.2020 06:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.