k.ú.: 633968 - Dvůr Králové nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 749 3814896
zahrada 3045 1860219
ovoc. sad 37 21502
travní p. 1020 2827856
lesní poz 109 2965798
vodní pl. nádrž umělá 26 212677
vodní pl. rybník 2 18325
vodní pl. tok přirozený 31 245681
vodní pl. tok umělý 11 11322
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 5 78286
zast. pl. společný dvůr 32 24022
zast. pl. zbořeniště 48 10439
zast. pl. 5207 1338723
ostat.pl. dráha 3 52665
ostat.pl. jiná plocha 1019 881060
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 10 18559
ostat.pl. manipulační pl. 197 342075
ostat.pl. neplodná půda 122 162116
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 47486
ostat.pl. ostat.komunikace 953 921152
ostat.pl. pohřeb. 5 63028
ostat.pl. silnice 180 287262
ostat.pl. skládka 1 894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 165950
ostat.pl. zeleň 117 277006
Celkem KN 12992 16649002
Par. DKM 12992 16649002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 288
č.p. doprava 1
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 32
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 79
č.p. rod.dům 2316
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 42
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 53
č.e. jiná st. 18
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 155
č.e. zem.stav 4
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 1226
bez čp/če jiná st. 355
bez čp/če obchod 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 81
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 43
bez čp/če tech.vyb 90
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 163
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 16
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 5096
byt.z. byt 2765
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 49
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 74
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2929
LV 7262
spoluvlastník 13353

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2004
Ins. A 1:1000 01.10.1940 08.12.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1940 část měř.1:2880 platná až do r.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 15:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.