k.ú.: 633968 - Dvůr Králové nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579203 - Dvůr Králové nad Labem NUTS5 CZ0525579203
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 744 3817795
zahrada 3038 1860667
ovoc. sad 37 21502
travní p. 1020 2829406
lesní poz 109 2965798
vodní pl. nádrž umělá 25 212324
vodní pl. rybník 2 18325
vodní pl. tok přirozený 31 245681
vodní pl. tok umělý 11 11322
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 5 78286
zast. pl. společný dvůr 32 24022
zast. pl. zbořeniště 48 10440
zast. pl. 5183 1331811
ostat.pl. dráha 3 52665
ostat.pl. jiná plocha 1013 886464
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 10 18559
ostat.pl. manipulační pl. 196 342848
ostat.pl. neplodná půda 120 162056
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 47590
ostat.pl. ostat.komunikace 935 915868
ostat.pl. pohřeb. 5 63028
ostat.pl. silnice 170 289355
ostat.pl. skládka 1 894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 57 166065
ostat.pl. zeleň 113 276216
Celkem KN 12914 16648990
Par. DKM 12914 16648990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 21
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 286
č.p. doprava 1
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 30
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 76
č.p. rod.dům 2309
č.p. shromaž. 4
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 12
č.p. výroba 43
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 53
č.e. jiná st. 18
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 153
č.e. zem.stav 4
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če byt.dům 1
bez čp/če garáž 1223
bez čp/če jiná st. 356
bez čp/če obchod 10
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 78
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 43
bez čp/če tech.vyb 90
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 164
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 18
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 5076
byt.z. byt 2765
byt.z. dílna 7
byt.z. garáž 22
byt.z. j.nebyt 49
byt.z. rozest. 8
obč.z. byt 54
obč.z. dílna 2
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2909
LV 7254
spoluvlastník 13239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2004
Ins. A 1:1000 01.10.1940 08.12.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.10.1940 část měř.1:2880 platná až do r.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.07.2019 07:23

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.