k.ú.: 633909 - Dvory u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537110 - Dvory NUTS5 CZ0208537110
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 356 5484616
zahrada 230 140421
ovoc. sad 12 375225
travní p. 6 14917
lesní poz 1 13969
vodní pl. nádrž umělá 2 2239
vodní pl. rybník 3 56328
vodní pl. tok přirozený 1 315
vodní pl. tok umělý 17 59291
zast. pl. společný dvůr 1 1823
zast. pl. zbořeniště 5 457
zast. pl. 332 134114
ostat.pl. dráha 13 74576
ostat.pl. jiná plocha 68 81925
ostat.pl. manipulační pl. 14 73727
ostat.pl. ostat.komunikace 64 155463
ostat.pl. pohřeb. 2 5308
ostat.pl. silnice 8 70920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11523
ostat.pl. zeleň 11 36630
Celkem KN 1149 6793787
Par. DKM 429 6164595
Par. KMD 720 629192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 87
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 135
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 331
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 417
spoluvlastník 633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
DKM-KPÚ 09.11.2015 1:1000 09.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1842 05.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.09.2020 00:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička