k.ú.: 633909 - Dvory u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537110 - Dvory NUTS5 CZ0208537110
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 5485806
zahrada 227 139396
ovoc. sad 12 375225
travní p. 6 14917
lesní poz 1 13969
vodní pl. nádrž umělá 2 2239
vodní pl. rybník 3 56328
vodní pl. tok přirozený 1 315
vodní pl. tok umělý 17 59291
zast. pl. společný dvůr 1 1823
zast. pl. zbořeniště 5 457
zast. pl. 329 133922
ostat.pl. dráha 10 74576
ostat.pl. jiná plocha 70 81843
ostat.pl. manipulační pl. 14 73837
ostat.pl. ostat.komunikace 64 155463
ostat.pl. pohřeb. 2 5308
ostat.pl. silnice 8 70920
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11523
ostat.pl. zeleň 11 36630
Celkem KN 1117 6793788
Par. DKM 426 6164596
Par. KMD 691 629192
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 132
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 328
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 411
spoluvlastník 633

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2017
DKM-KPÚ 09.11.2015 1:1000 09.11.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1842 05.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.07.2019 21:02

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.