k.ú.: 633682 - Dubno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564508 - Dubno NUTS5 CZ020B564508
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 585 2764099
zahrada 170 109258
ovoc. sad 2 5243
travní p. 314 536257
lesní poz 132 962164
vodní pl. nádrž umělá 8 9413
vodní pl. rybník 1 1939
vodní pl. tok přirozený 12 1739
vodní pl. tok umělý 120 25009
zast. pl. společný dvůr 9 6505
zast. pl. zbořeniště 2 143
zast. pl. 258 335013
ostat.pl. dobývací prost. 34 201912
ostat.pl. jiná plocha 214 407281
ostat.pl. manipulační pl. 65 151867
ostat.pl. neplodná půda 163 136029
ostat.pl. ostat.komunikace 383 129347
ostat.pl. silnice 131 150371
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 57749
ostat.pl. zeleň 34 2871
Celkem KN 2651 5994209
Par. DKM 2651 5994209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 109
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 237
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 2
Celkem JED 10
LV 404
spoluvlastník 686

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.02.2003
ZMVM 1:1000 01.01.1990 20.02.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 11:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.