k.ú.: 633674 - Dubnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597554 - Lichnov NUTS5 CZ0801597554
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81141 - Krnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1990138
zahrada 87 68646
travní p. 177 1313349
lesní poz 79 800528
vodní pl. nádrž umělá 1 148
vodní pl. tok umělý 1 1813
vodní pl. zamokřená pl. 1 486
zast. pl. společný dvůr 2 1064
zast. pl. zbořeniště 13 3859
zast. pl. 75 41315
ostat.pl. jiná plocha 24 11851
ostat.pl. manipulační pl. 13 18574
ostat.pl. neplodná půda 84 88138
ostat.pl. ostat.komunikace 67 67651
ostat.pl. pohřeb. 1 672
ostat.pl. silnice 7 56608
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9334
ostat.pl. zeleň 1 404
Celkem KN 769 4474578
Par. KMD 769 4474578
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 72
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 69
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 19.09.2020 04:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.