k.ú.: 633631 - Jaronice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544442 - Dubné NUTS5 CZ0311544442
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 1937695
zahrada 62 31084
travní p. 100 562918
lesní poz les s budovou 2 94
lesní poz 28 372280
vodní pl. nádrž přírodní 2 1305
vodní pl. nádrž umělá 1 475
vodní pl. rybník 3 13439
vodní pl. tok přirozený 9 1292
vodní pl. tok umělý 30 42937
vodní pl. zamokřená pl. 3 3330
zast. pl. společný dvůr 3 1775
zast. pl. zbořeniště 2 272
zast. pl. 84 35390
ostat.pl. jiná plocha 19 12897
ostat.pl. manipulační pl. 24 18668
ostat.pl. ostat.komunikace 56 105975
ostat.pl. silnice 10 40402
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 499
ostat.pl. zeleň 7 805
Celkem KN 583 3183532
Par. DKM 583 3183532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 17
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 77
LV 130
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.02.2015
DKM-KPÚ 1:1000 27.05.2014
DKM 1:1000 24.09.2009
FÚO 1:2000 01.07.1980 27.05.2014 THM + FUO - Lokalita Dubné
THM-V 1:2000 01.07.1980 24.09.2009 THM + FÚO - Lokalita Dubné
THM-V 1:2000 01.07.1980 24.09.2009 THM + FÚO - Lokalita Dubné
THM-V 1:2000 01.07.1980 27.05.2014 Lesní komplex
S-SK GS 1:2880 1870 01.07.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 01.10.2020 06:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička