k.ú.: 633577 - Dublovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540218 - Dublovice NUTS5 CZ020B540218
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1057 4955297
zahrada 223 126256
ovoc. sad 6 31540
travní p. 390 854354
lesní poz 301 768312
vodní pl. nádrž umělá 7 7670
vodní pl. rybník 22 859893
vodní pl. tok přirozený 39 13679
vodní pl. tok umělý 32 2400
zast. pl. společný dvůr 12 2809
zast. pl. zbořeniště 3 331
zast. pl. 383 153795
ostat.pl. jiná plocha 75 96970
ostat.pl. manipulační pl. 59 76151
ostat.pl. neplodná půda 372 265033
ostat.pl. ostat.komunikace 244 184467
ostat.pl. pohřeb. 1 1608
ostat.pl. silnice 39 114756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2642
ostat.pl. zeleň 7 544
Celkem KN 3275 8518507
Par. KMD 3275 8518507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 168
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 371
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 7
Celkem JED 31
LV 514
spoluvlastník 754

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 21.08.2019 01:00

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.