k.ú.: 633569 - Břekova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540218 - Dublovice NUTS5 CZ020B540218
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 971234
zahrada 33 21892
travní p. 143 420375
lesní poz 89 323868
vodní pl. nádrž umělá 3 708
vodní pl. rybník 3 8716
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. 38 22339
ostat.pl. jiná plocha 14 19652
ostat.pl. manipulační pl. 3 2903
ostat.pl. neplodná půda 118 50881
ostat.pl. ostat.komunikace 33 42570
ostat.pl. silnice 30 15934
ostat.pl. zeleň 1 93
Celkem KN 710 1901178
Par. KMD 710 1901178
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 35
LV 80
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 26.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 04:41

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.