k.ú.: 633526 - Dubicko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 534927 - Dubicko NUTS5 CZ0715534927
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2009 6018983
zahrada 363 202911
ovoc. sad 1 2839
travní p. 283 304541
lesní poz 352 707749
vodní pl. nádrž přírodní 1 235
vodní pl. nádrž umělá 2 20719
vodní pl. tok přirozený 74 21123
vodní pl. tok umělý 6 1141
zast. pl. společný dvůr 2 705
zast. pl. zbořeniště 14 2645
zast. pl. 448 163459
ostat.pl. jiná plocha 155 41511
ostat.pl. manipulační pl. 149 76778
ostat.pl. neplodná půda 38 18352
ostat.pl. ostat.komunikace 350 114011
ostat.pl. pohřeb. 1 3795
ostat.pl. silnice 27 83703
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 17147
ostat.pl. zeleň 12 37291
Celkem KN 4291 7839638
Par. KMD 4291 7839638
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 320
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 439
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 633
spoluvlastník 884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 26.08.2019 07:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.