k.ú.: 633518 - Radejčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568201 - Řehlovice NUTS5 CZ0427568201
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 2209791
zahrada 49 48403
ovoc. sad 2 6886
travní p. mez, stráň 1 300
travní p. 85 461113
lesní poz 46 1367578
vodní pl. nádrž umělá 1 616
vodní pl. tok přirozený 5 2423
vodní pl. zamokřená pl. 1 8778
zast. pl. zbořeniště 1 58
zast. pl. 71 24533
ostat.pl. dráha 5 47277
ostat.pl. jiná plocha 80 112734
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 240
ostat.pl. manipulační pl. 3 3106
ostat.pl. mez, stráň 1 211
ostat.pl. neplodná půda 160 226647
ostat.pl. ostat.komunikace 78 66084
ostat.pl. silnice 17 41929
Celkem KN 684 4628707
Par. DKM 184 132816
Par. KMD 500 4495891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 30
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 69
LV 91
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.03.2018
KMD 1:1000 07.01.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.01.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 24.07.2019 07:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.