k.ú.: 633381 - Dubí u Teplic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567507 - Dubí NUTS5 CZ0426567507
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 441
zahrada skleník-pařeniš. 1 20
zahrada 607 309193
ovoc. sad 2 3140
travní p. 68 86330
lesní poz les(ne hospodář) 9 168073
lesní poz 55 7479552
vodní pl. nádrž umělá 2 4581
vodní pl. tok přirozený 81 44943
zast. pl. společný dvůr 1 760
zast. pl. zbořeniště 16 3772
zast. pl. 978 210584
ostat.pl. dráha 7 49256
ostat.pl. jiná plocha 274 108670
ostat.pl. manipulační pl. 67 38644
ostat.pl. neplodná půda 80 63805
ostat.pl. ostat.komunikace 373 208454
ostat.pl. silnice 45 40842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 31693
ostat.pl. zeleň 117 136173
Celkem KN 2798 8988926
Par. DKM 2530 1234447
Par. KMD 268 7754479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 430
č.p. byt.dům 22
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 53
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 108
č.e. jiná st. 30
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 138
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 949
byt.z. byt 446
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 70
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 526
LV 1021
spoluvlastník 1447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2009 extr.
DKM 1:1000 12.05.2006 převod intr.
THM-V 1:1000 01.11.1980 12.05.2006 intr.
S-SK GS 1:2880 1843 21.09.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 23.09.2020 15:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička