k.ú.: 633372 - Dubenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579190 - Dubenec NUTS5 CZ0525579190
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 7139068
zahrada 579 492055
travní p. 396 1214805
lesní poz 122 2102697
vodní pl. nádrž umělá 6 19494
vodní pl. tok přirozený 41 51969
vodní pl. tok umělý 33 20537
vodní pl. zamokřená pl. 1 2250
zast. pl. společný dvůr 1 316
zast. pl. zbořeniště 29 6706
zast. pl. 386 149716
ostat.pl. jiná plocha 205 371393
ostat.pl. manipulační pl. 36 34680
ostat.pl. neplodná půda 145 99616
ostat.pl. ostat.komunikace 303 289656
ostat.pl. pohřeb. 2 2677
ostat.pl. silnice 15 115051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 15090
ostat.pl. zeleň 8 9644
Celkem KN 2566 12137420
Par. DKM 2563 12137089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 4
Celkem BUD 360
byt.z. byt 21
Celkem JED 21
LV 443
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.01.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 24.08.2019 04:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.